Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Uw Klacht of Compliment gaat direct naar het management van HumanPartners. Wij nemen dan binnen 2 werkdagen contact met u op. In geval van een klacht doen we er alles aan om (1) te onderzoeken of de klacht gegrond is (binnen 4 werkdagen) en (2) indien de klacht gegrond is, doen we een voorstel voor genoegdoening. Komen we er samen niet uit dan kiezen we gezamenlijk een onafhankelijke derde partij. Het oordeel van die partij is voor beide partijen bindend. Wij registreren en bewaren klachten voor een termijn van 7 jaar en behandelen elke klacht absoluut vertrouwelijk. Voor meer informatie kunt u hier naar de klachtenprocedure gaan.

In geval van een compliment bedanken wij u zeer hartelijk en kan het zijn dat we uw toestemming vragen het compliment te publiceren op onze website of via LinkedIn (of u vragen uw compliment via LinkedIn te herhalen). Echter, u zult nooit uw compliment ergens terugzien als u niet uitdrukkelijk toestemming daarvoor heeft gegeven.